French Roulette

Fransk Roulette er en variant av Europeisk Roulette, da hjulet som er i bruk er akkurat det samme. Det finnes altså totalt 37 felt på hjulet, og dette vil si at det av grønne felt kun finnes ett. Spillet spilles også med de reglene som vanlig Europeisk Roulette spilles med, bortsett fra når den lille hvite kulen lander i det grønne feltet.

At regelen er annerledes i denne versjonen av spillet enn i vanlig Europeisk Roulette er også det som gjør at dette er den versjonen av spillet som gir best avkastning til spiller. Her så er nemlig husets fordel langt lavere enn hva den er i Europeisk Roulette, for å ikke snakke om Amerikansk Roulette.

Husets fordel

Husets fordel i Roulette er de grønne feltene. Grunnen til dette er at alle innsatser som er såkalte Outside Bets, ikke gir deg en fullt 50% vinnersjanse. Outside Bets er de innsatsene hvor du satser på halvparten av alle tilgjengelige nummer, bortsett fra de grønne feltet, som i det Fransk Roulette kun er ett av. Dette vil si at et Outside Bet er å satse på enten alle røde felt, svarte felt, alle felt med partall, alle felt med oddetall, alle felt fra 1 til 18, eller alle felt fra 19 til 36. En slik innsats vil i Europeisk Roulette gi den en vinnersjanse på 48,65%, mens du i Amerikansk Roulette vil få en vinnersjanse på 47,37%, siden det i denne utgaven av spillet finnes to grønne felt, og ikke bare ett.

I Fransk Roulette så vil vinnersjansene på en slik innsats være den samme som for Europeisk Roulette, siden dette er hjulet som er i bruk, men husets totale fordel er kun på 1,35%, i stedet for 2,70%, som gjelder for vanlig Europeisk Roulette. Dette er fordi du ikke nødvendigvis vil tape når kulen lander på grønt.

En Prison regelen

Dette er en regel som lar deg få en sjanse til å vinne tilbake din innsats dersom du satser på et såkalt Outside Bet, og kulen lander på det grønne feltet. Når dette skjer så vil din innsats bli låst. Hjulet vil så spinne på nytt, og dersom resultatet blir at kulen lander på et felt som vanligvis gir deg en gevinst så vil du få tilbake denne innsatsen, dog uten noen gevinst. Dette vil si at hvis du satset 100 kroner så ville du ha vunnet 200 kroner hvis kulen landet på noe av dine nummer på første spinn, og tape alt dersom den lander på noen av de andre tallene mellom 1 og 36. Siden kulen nå landet på 0, så har du mistet muligheten til å vinne, men kan fortsatt få tilbake din innsats. Når kulen spiller på nytt så vil dette spinnet avgjøre om du taper hele din innsats, eller om du vinner tilbake de 100 kronene som du satset. Du kan altså ikke lengre få en gevinst fra din innsats, men kun vinne tilbake din innsats, slik at du i det minste ikke taper noe på denne runden.

Le Partage regelen

Dette er en annen regel som du kan benytte når du har plassert et Outside Bet, og kulen lander på 0. Ved å benytte denne regelen så vil du aldri vinne, da du kun vil få tilbake halvparten av din innsats. I stedet for å benytte En Prison regelen som lar deg la din innsats ligge for enda en runde, for å prøve å vinne tilbake hele din innsats så kan du her altså ta 50% av din innsats, og gi deg med det. Hvis du for eksempel satser 100 kroner på alle svarte felt, og kulen lander på grønt så vil altså ikke innsatsen din bli låst, men du og huset vil dele på innsatsen din. Du får 50 kroner, og huset får 50 kroner.

Store vinnersjanser

Det er regelen om En Prison og Le Partage som gjør at huset sin fordel er halvert mot i vanlig Europeisk Roulette, hvor ingen av disse to reglene finnes. Der så vil nemlig huset ta hele din innsats så snart kulen lander på grønt når du har plassert et Outside Bet, og dermed så vinner huset mer, og du taper mer. Ved å benytte Le Partage regelen så vil du aldri tape mer enn halvparten når kulen lander på grønt, og ved å benytte En Prison regelen så vil du på nytt ha en 48,65% sjanse til å vinne tilbake hele din innsats. Dette vil si at du i snitt har omtrent en 50% sjanse til å vinne tilbake din innsats også her. Dette vil også si at siden du har en 50% sjanse til å vinne, så har huset også kun en 50% sjanse til å vinne, fra den eneste fordelen de egentlig har i spillet. Dette gjør Fransk Roulette til et av tilgjengelige bordspillene på casinoer hvor huset har en minst mulig fordel.