Multi-Wheel Roulette

Multi Wheel Roulette er rett og slett et spill som spilles med mer enn ett hjul av gangen. Hvor mange hjul du kan spille på samtidig vil variere, men som regel så kan du spille på minst fire hjul på likt. Dette er en versjon av Roulette som kan by på både nye utfordringer, og nye strategier. Dette fordi du kan både vinne mye og tape mye på hvert enkelt spill, i tillegg til at du kan ende opp med verken gevinst eller tap.

Multi Wheel roulettehjul

Her så er det ikke typen hjul som er interessant, men antallet hjul. Når det er sagt så kan dette spillet spilles med både europeisk hjul og amerikansk hjul, alt ettersom hva det er casinoet tilbyr. På samme måte så kan spillet spilles med flere ulike varianter av regler, selv om det er standardreglene som så klart er de mest vanlige.

Hvis du spiller med europeiske hjul så vil du spille på hjul som har totalt 37 felt. Av disse så vil 18 av dem være røde, 18 vil være svarte, og ett felt vil være grønt. Med et amerikansk hjul så vil du ha de samme feltene, pluss et ekstra grønt felt, slik at det er to grønne felt, og dermed totalt 38 felt på hjulet. Som kjent så er det altså den europeiske varianten som gir deg størst vinnersjanser.

Spill med flere hjul

Når du spiller med flere hjul så vil du plassere dine innsatser akkurat slik som det du gjør når du spiller med kun ett hjul, da det kun er ett bord som hører til alle hjulene. Dette vil si at dersom du satser på kun de feltene som har oddetall, så er det dette du satser på på alle hjulene. Det er altså ikke mulig å plassere ulike innsatser per hjul, da dette i grunn ville vært som å spille med kun ett hjul, på flere ulike bord.

Siden du kun plasserer innsatser på ett bord så vil dine innsatser bli fordelt over de forskjellige hjulene. Dette vil si at din innsats per hjul vil bli mindre for hvert ekstra hjul du legger til, men hvis du vil spille for mer penger per hjul så kan du enkelt også heve innsatsen, så lenge du ikke overstiger maks innsats på bordet. Hva denne grensen er på vil varierer fra bord til bord, og det finnes altså ikke noen standard grense for dette.

Spill med strategi

Hvis du alltid satser på det samme, og med samme innsats så vil du ikke oppleve så store forskjeller ved å spille på flere hjul på likt, da vinnersjansene per hjul vil være den samme uansett hvor mange hjul du spiller på. Den eneste forskjellen som du vil merke er dermed at spillet går raskere, da du for hver runde plasserer flere innsatser på likt. Det er hvis du spiller med en strategi at du vil kunne merke en forskjell.

Det er noen strategier som ikke egner seg særlig godt for spill på flere hjul, og dette gjelder progresjon-strategiene. Hvis vi bruker Martingale teorien som eksempel, da dette er den aller vanligste av disse strategiene, så kan vi si at denne egner seg svært dårlig, for å ikke si at den ikke egner seg i det hele tatt, grunnen til dette er at det er umulig å doble kun etter tap.

Hvis du spiller på for eksempel fire hjul på likt, og alltid satser på partall så skal det godt gjøres å vinne og tape på likt på alle hjulene. Hvis du vinner på tre av hjulene og taper på ett så kan du ikke doble innsatsen på kun det ene hjulet, siden du må satser likt på alle fire hjul. Gjør du dette så vil det si at du også må øke på de tre hjulene som du vant på. Hvis du så taper på ett av disse, så må du doble igjen, og slik vil det holde på til du er tom for penger. Du vil rett og slett aldri få muligheten til å justere ned din innsats igjen, eller det vil i hvert fall mest sannsynlig ta lang tid før du får denne muligheten, og før dette skjer så vil du nok enten gå tom for penger, eller nå maks innsatsgrense på bordet, og dermed så kollapser strategien.

Strategier som går ut på å finne feil og mangler i hjulene som gjør at kulen oftere lander på et gitt nummer egner seg også dårlig, siden dette sjelden vil være det samme på alle hjulene. Dessuten så er mange av disse hjulene styrt automatisk, slik at det ikke er en croupier som snurrer kulen. Det å spille på varme eller kalde nummer, altså etter hvilke nummer som historikken i spillet tilsier at dukker opp ofte eller sjelden kan altså være en bedre strategi for denne varianten av spillet.