Roulette regler

Å lære deg reglene for Roulette er veldig lett, siden du mer eller mindre kan velge å gjøre hva du vil. Poenget med spillet er rett og slett å tippe på hvor på hjulet kulen vil lande, og du kan satse på akkurat hva du vil. Noen innsatser er så klart lurere enn andre, men dette handler mer om strategier enn om regler. Oppsettet av hvordan spillet fungerer vil være noe ulikt for de ulike versjonene, men vi skal nå gå gjennom noen av de grunnleggende innsatsene og reglene.

Roulettehjulet

Det vi i Norge omtaler som et vanlig roulettehjul er det som brukes i European Roulette. Dette er et hjul som har totalt 37 ulike felt, som alle er like store. 18 av disse er røde, 18 er svarte, og ett felt er grønt. Det grønne feltet er merket med 0, mens de røde og svarte feltene er merket med nummer fra 1 til 36. I ytterkant av disse feltene vil en liten hvit kule spinne, og etterhvert som farten på kulen minsker vil den lande i et av feltene.

Bortsett fra dette hjulet finnes det et til som er relativt vanlig. Dette er hjulet som benyttes for American Roulette. Dette hjulet har 38 felt i stedet for 37, og det ekstra feltet er grønt. Det finnes dermed to grønne felt i stedet for ett i American Roulette, og det andre grønne feltet er merket med 00. Dette hjulet er ikke like vanlig som det med 37 felt, men det benyttes fortsatt i en god del versjoner av Roulette.

Roulette bordet

I tillegg til et hjul må et Roulette spill også ha et bord. Det er her du plasserer dine innsatser. Her vil alle de ulike fargene og numrene på hjulet være representert, og du kan velge om du vil legge dine innsatser på kun et enkelt nummer, eller om du vil satse på grupper av nummer. Det er vanligst å satse på noen av de store gruppene, men du kan selv velge hvordan du vil fordele dine innsatser.

Store grupper: Hvis du vil satse på store grupper av nummer er det enten rødt eller svart, partall eller oddetall, 1-18 eller 19-36 du satser på. Dette omtales gjerne som en 50% innsats, men dette stemmer ikke helt. Du vil med slike innsatser spille på halvparten av alle nummer på hjulet, bortsett fra det eller de grønne feltene. Vinner du får du det dobbelte av det du satset i gevinst, og husets fordel her er at kulen i ny og ne også vil lande på grønt.

⅓ grupper: Hvis du vil satse på ca ⅓ av alle nummer har du flere muligheter. På bordet er alle nummer delt inn i tre ulike rekker. Du kan velge å satse på én eller flere av disse. Videre kan du også satse på ulike grupper av nummer. 1-12, 13-24 og 14-36. Også dette er en innsats som egentlig ikke er ⅓, siden også disse gruppene utelukker de grønne feltene.

Andre grupper: I tillegg til de to store gruppene som er nesten 50% og 33% av alle tilgjengelige nummer kan du også spille på mindre grupper. Selve hjulet er delt inn i ulike områder som alle har hver sin gruppe med nummer som du kan spille på. I tillegg kan du plassere innsatser direkte på de ulike numrene i stedet for å bruke de store gruppene som du finner i ytterkant av feltene på bordet. Dersom du plassere en innsats direkte på et nummer er det kun denne ene som du satser på. Setter du innsatsen på streken mellom to ulike tall satser du på begge de to tilstøtende numrene. Setter du innsatsen din på et kryss mellom fire ulike tall satser du på alle fire nummer på likt. Ved slike innsatser fordeles innsatsen din jevnt mellom hvert enkelt tall. Du kan også plassere innsatsen din på streken i ytterkant av en rekke på tre nummer. Dette vil indikere at du spiller på alle nummer på den rekken. Å plassere innsatsen direkte på et tall eller på en strek mellom tall kan også gjøres slik at det inkluderer en innsats på grønt.

Ikke-standard regler

I tillegg til hva du kan satse på er det ulike regler i de ulike versjonene av Roulette, og det er først og fremst hva som skjer når kulen lander på grønt som er den store forskjellen. Det som er vanlig i både europeisk og amerikansk Roulette er at du taper når du satser på en stor gruppe med nummer og kulen lander på grønt. Det finnes derimot versjoner av spillet hvor dette ikke er tilfelle.

Reglene med at du ikke nødvendigvis taper når kulen lander på 0 kommer opprinnelig fra den franske versjonen av Roulette. Ved å enten ta i bruk La Partage eller En Prison reglene er det enten ikke sikkert at dette medfører et tap, eller så vil du få tilbake din innsats eller deler av den. For mer informasjon om dette kan du ta en titt på våre artikler om de spesifikke Roulette versjonene.